تماس با بایپویار

تست رایگان دوقطبی-بایپولار

تست رایگان افسردگی

سوال بپرسیدبه سوالات دیگران نگاهی بیندازید

برای اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید.

تلگرام مجله آنلاین بلوبری، دوست روان منکانال تلگرام دوقطبی، بایپولاربنفش بری،کانال تلگرام افسردگی

توجه: لطفا سوالات روانشناسی (در زمینه دوقطبی، افسردگی، دارو ها، وسواس و…)را فقط از بخش مربوط به پرسیدن سوال (اینجا را کلیک کنید) مطرح کنید.

و برای دیگر موارد (گزارش مشکل، انتقادات و پیشنهاد ها، درخواست همکاری و…) :

افزون بر فرم تماس که پایین ترآمده است میتوانید

-با رایانامه  ی ما به نشانی Bipoyar@gmail.com ارتباط برقرار کنید

-از طریق تلگرام برای ما پیام ارسال کنید: T.me/Bipoyarcom

فرم تماس نیز در زیرقابل استفاده است:

اینستاگرام مجله آنلاین بلوبری، دوست روان مناینستاگرام دوقطبی، بایپولاربنفش بری،اینستاگرام افسردگی