تست رایگان دوقطبی-بایپولار

تست رایگان افسردگی

خب حمایت همیشه مالی نیست؛

-میتونید وبسایت و صفحات ما در شبکه های اجتماعی رو به دوست هاتون معرفیکنید، تا افراد بیشتری بتونن با وبسایت بایپویار آشنا بشن و بتونیم به افراد بیشتری خدمت کنیم. کانال تلگرامصفحه اینستاگرام

-اگر هر گونه تخصصیدارید یا فکر میکنید میتوانید به ما در زمینه ای کمک برسانید خوشحال میشویم. تماس با ما

-البته حمایت مالی برای مخارج وبسایت و اداره ی آن نیز هزینه های خود را دارد که در صورت تمایل برای کمک مالی می توانید ازطریق صفحه تماس با ما با ما در میان بگذارید..