پرسش ها

تست رایگان دوقطبی-بایپولار

تست رایگان افسردگی

سوال بپرسیدبه سوالات دیگران نگاهی بیندازید

تلگرام مجله آنلاین بلوبری، دوست روان منکانال تلگرام دوقطبی، بایپولاربنفش بری،کانال تلگرام افسردگی

نکته: شما بدون عضویت میتوانید پرسش کنید، پاسخ دهید و دیدگاه بگذارید،

اما در صورت عضویت قابلیت ویرایش پرسش ها، پاسخ ها و دیدگاه هایتان را خواهید داشت، توصیه ی ما عضویت است.

برای عضویت اینجا را کلیک کنید و در صورتی که قبلا عضو شده اید از اینجا وارد شوید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازفاطمه صفویه پرسیده شد 1 هفته پیش • 
8 بازدید0 پاسخ0 رای
بازelmiraelmira پرسیده شد 1 هفته پیش • 
21 بازدید0 پاسخ0 رای
بازmobina پرسیده شد 2 هفته پیش • 
37 بازدید0 پاسخ0 رای
حل شدهtia پرسیده شد 2 ماه پیش • 
139 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهYalda پرسیده شد 3 ماه پیش
225 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحمّد پرسیده شد 4 ماه پیش • 
249 بازدید1 پاسخ-1 رای
بازMahdi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
122 بازدید0 پاسخ0 رای
بازFt پرسیده شد 2 ماه پیش • 
107 بازدید0 پاسخ1 رای
بازsepehr پرسیده شد 2 ماه پیش • 
114 بازدید0 پاسخ0 رای
بازMahdi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
131 بازدید0 پاسخ-2 رای
بازAli پرسیده شد 2 ماه پیش • 
159 بازدید0 پاسخ-2 رای
حل شدهBehshad پرسیده شد 4 ماه پیش • 
160 بازدید0 پاسخ0 رای
حل شدهFati پرسیده شد 5 ماه پیش
247 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهMehdi Esmailzadeh پرسیده شد 5 ماه پیش • 
227 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحمّد پرسیده شد 6 ماه پیش • 
230 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهafroughmafroughm پرسیده شد 6 ماه پیش • 
268 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهmrasoulianmrasoulian پرسیده شد 7 ماه پیش • 
248 بازدید0 پاسخ0 رای

اینستاگرام مجله آنلاین بلوبری، دوست روان مناینستاگرام دوقطبی، بایپولاربنفش بری،اینستاگرام افسردگی