فرم حمایت مالی از بایپویار

راهنما: مبلغ را کنترل کنید و مرحله ی بعد را بزنید، وارد کردن سایر اطلاعات دلخواه است. پس از زدن دکمه ی “مرحله ی بعد” شما به وبسایت “زرین پال” منتقل می شوید، زرین پال واسطه ی بین وبسایت ما و بانک است. پس از زدن دکمه ی پرداخت در صفحه ی باز شده شما به صفحه ی بانک منتقل می شوید و با وارد کردن اطلاعات کارت پرداخت انجام می شود. توجه کنید که پرداخت شما کاملا امن بوده و وبسایت بایپویار و زرین پال هیچ دسترسی به اطلاعات شما نخواهد داشت.

برای راهنمای تصویری و اطمینان از امن بودن پرداخت اینجا را کلیک کنید.