افکار سالم و ناسالم در اختلال دوقطبی

پرسش هاCategory: اختلال دوقطبی/بایپولارافکار سالم و ناسالم در اختلال دوقطبی
محمّد asked 2 months ago

سلام. چطور می‌شه افکار و احساساتی که حاصل شخصیت و اراده‌ی ما هستند رو از احساسات حاصل تغییر خلق تمیز داد؟ بیا مثلاً چطور می‌شه یقین پیدا کرد که تصمیمی که داریم تحت‌الشعاع این اختلال نیست؟