افکار سالم و ناسالم

پرسش هاCategory: اختلال دوقطبی/بایپولارافکار سالم و ناسالم
محمّد asked 4 weeks ago

سلام. چطور می‌شه افکار و احساساتی که حاصل شخصیت و اراده‌ی ما هستند رو از احساسات حاصل تغییر خلق تمیز داد؟ بیا مثلاً چطور می‌شه یقین پیدا کرد که تصمیمی که داریم تحت‌الشعاع این اختلال نیست؟