فیلم مرتبط با اختلال دوقطبی

تست رایگان دوقطبی-بایپولار

تست رایگان افسردگی

ژوئن 1, 2022
معرفی سریال با کارکتر دوقطبی: Shameless

معرفی سریال با کارکتر دوقطبی: Shameless

چرا تصویر Shameless از اختلال دوقطبی مهم است؟ وقتی صحبت از نمایش مثبت بیماری روانی در رسانه ها می شود، گزینه های ما در تلویزیون کمیاب است. از زمان شروع نمایش Shameless در سال 2011، آنها با نمایش صادقانه خود از اختلال دوقطبی در ایان گالاگر، با بازی کامرون موناگان، کار شگفت انگیزی انجام دادند. شخصیت‌های ایان فراز و نشیب‌های […]